چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـــرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـــرد

چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.


برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

۳۰ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است


ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ

ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻻﯾﻦ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻄﺮﺯﺍ، ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐند.

  • علــی زارعــی


ﺩﺭ ماه ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ ‏) ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ، ﯾﻌﻨﯽ ‏« ﻋﻠﻢ ‏» ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﺑﯿﺮﻕ ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ‏( ﻉ ‏) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .
 ﺑﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﻼﮐﯿﺎﻥ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺰﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ‏( ﺱ ‏) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .


  • علــی زارعــی
ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ – ﺟﺎﺳﮏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭﺿﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻧﯿﻮﺯ، ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .
ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ - ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
وضع این جاده به گونه ای است که تبدیل به کابوسی برای رانندگان شده است.

این محور که از خود شهر جاسک تا دهستان جکدان در بشاگرد حدود١٣٠ کیلومتر طول دارد در بیشتر جاهای آن گودال و چاله هایی وجود دارد که آسیب بسیار شدیدی به وسایل نقلیه وارد میکند
 مهمترین  و خطرناکترین و اسفناکترین قسمت این محور  محدوده جاده پاکوه چوخون به طول ١۵ کیلومتر است که وضع آن از بقیه قسمت ها وخیمتر است.
اگر این جاده خاکی بود خیلی خیلی بهتر بود

حال با این وضع مردم بشاگرد مجبورند از این محور که تنها محور ارتباطی به جاسک است تردد کنند
امیدواریم با پیگیریهای مردم و مسئولین مربوطه این مشکل حل شود.


بقیه عکسها در ادامه مطلب
  • علــی زارعــی

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﺎ “ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺰﻭﯼ ” ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺵ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﺰﻭ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﯾﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﺍﺯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ .
 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﻖ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ .

ادامه مقاله در ادامه مطلب
  • علــی زارعــی


ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ، ﮐﺮﻩﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ؛ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻨﺪﻥ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭﻫﺮﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﻩﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ، ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 
ظاهرا خیلی از مردم کره شمالی سرشان به زندگی محدودشان گرم کرده اند و اصلا نمیدانند خارج از کره شمالی آسمان چه رنگی است.


 قوانین عجیب و غریب:
- در کره شمالی مردم اجازه ندارند ماشین داشته باشند !!!

- در کره شمالی ساعت بیدارشدن مردم توسط شیپوری تعیین میشود که در سراسر شهرها و از طریق بلندگو پخش میشود.
- ساعت خوابیدن آنها هم توسط سیستم خاموش کردن چراغ تعیین می شود.

- سیستم پخش پارچه  ولباس هم توسط دولت کنترل میشود و بیشتر اوقات مردم در خیابان ها دیده میشوند لباس های یک شکل و شیبه هم به  تن دارند.

این مساله در مدارس هم به صورت جدی دنبال میشود و خلاصه هر بخشی از زندگی مردم در کره شمالی از طریق قوانین خاصی کنترل میشود. البته مردم هم این وضع را پذیرفته اند.

اما از طرف دیگر این قوانین بعضی از شادی های اولیه را هم در زندگی مردم دریغ می کند; مثلا اینکه دوربین به کره شمالی وارد نمی شود و مردم هم نمی توانند آن را تهیه کنند.

با وجود این، دولت کره شمالی کمک های زیادی از خارج دریافت می کند و مشخص نیست آنها را به دست مردم یا بین طبقه خاصی پخش می شود.

بقیه در ادامـــــه مطلـــــب
  • علــی زارعــی


بالاخره پیکر بی سر شهید مدافع حرم محسن حججی پس از هفته ها در محرم
 امسال وارد خاک ایران شد و در میان خیل عظیم مردم تشییع شد.

غزل اول

عطر اخلاص تو عالم‌گیر شد
گوشه‌ای از نینوا تصویر شد

گرچه شمری بار دیگر شد پدید
باز هم خون برتر از شمشیر شد

می‌خروشید از نگاهت اقتدار
زین صلابت دشمنت تحقیر شد

حاجیان زلف خود اهدا می‌کنند
عاشقان را بذل سر، تقصیر شد

شام هجرانت سحر شد عاقبت
با گلویت خنجری درگیر شد

لحظة وصلی سراسر شور و عشق
در کدامین شب چنین تقدیر شد؟

مدعی پنداشت راهت شد تمام
راه و رسمت در جهان تکثیر شد

این‌که هر جا قطعه‌ای از کربلا است
روز عاشورای تو تفسیر شد

عکس تو در قاب جان‌ها جا گرفت
قلب‌های مرده هم تسخیر شد

ای شفیع روز محشر، ای شهید
دست ما بردامنت زنجیر شد

یار غائب را سلام از ما رسان
وعده‌ی دیدار یاران دیر شد

  • علــی زارعــی
ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺩﺭﺟﻨﻮﺏ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ طبق ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1395 ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ١٠٠ﺧﺎﻧﻮﺍر و ۴٢.ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﺳﺖ .
 ﺷﻐﻞ ﺍﮐﺜﺮﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺮﻣﺎ،ﺳﯿﺮ،ﺑﺎﻗﻼ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ،ﭘﯿﺎﺯ،ﮔﺸﻨﯿﺰ،ﻧﺎﺭﻧﺞ،ﻟﯿﻤﻮ،ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ،ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .
 ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ 45 ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﻭ ﻃﻠﺒﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .
ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺼﯿﺮ ﻭ ﺳﺒﺪ ﻭ ... ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺗﺎﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﺗﺎﺟﺎﺳﮏ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﺪ ﺟﮕﯿﻦ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

منبع: ویکی پدیا

برای مشاهده وبلاگ دهیاری روستای وی کلیک کنید
  • علــی زارعــی

« ﻣﺮﺛﯿﻪ ‏» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺍﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﻨﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺁﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺍﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻤﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
  • علــی زارعــی

ماه مهر آغاز شد به دنبال آن بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه را شاهد بودیم.

امسال روستای چوخون ٨ کنکوری داشت که مانند سالهای گذشته شاهد قبولی آنها در دانشگاه های ملی کشور بودیم که اسامی آنها به شرح زیر ذیل است:

رشته ریاضی و فیزیک
محمـــد زارعی مراد ، رتبه ٨هزار ، دانشگاه ملی مهندسی برق زاهدان 'روزانه'
محمد زارعی حسین ، رتبه١٠هزار ، دانشگاه ملی مهندسی برق زابل 'روزانه'
علیرضا زارعی محمد ، رتبه ١٣هزار ، دانشگاه ملی مهندسی برق زابل'روزانه'
حسین زارعی محمد ، رتبه ٢٢هزار ، دانشگاه ملی ریاضیات و کاربردها ایرانشهر'روزانه'
حمیدرضا مرادی، رتبه٢٢هزار، دانشگاه ملی ریاضیات و کاربردها ایرانشهر'روزانه'
محمد رستمی ، رتبه٢۶هزار، دانشگاه ملی فیزیک'جهرم'
محمدرضا زارعی، رتبه١٣ هزار ، رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه ملی سیرجان
قرهاد زارعی، مهندسی برق،دانشگاه ملی بیرجند

رشته انسانی
قاسم زارعی ، رشته جغرافیا، زابل


سال آینده از روستای چوخون تنها سه کنکوری داریم
دو نفر رشته ریاضی و فیزیک و یک نفر هم انسانی

  • علــی زارعــی
بالاخره پس از سالها، کار ساخت ساختمان حسینیه جدید روستای چوخون با یاری خداوند متعال و لطف امام حسین علیه السلام و همچنین همت مردم روستا و مسئولین به خصوص شوراهای جدید و قدیم و دهیار  به پایان رسید

حال با اتمام کار این ساختمان  مردم این روستا میتوانند راحت تر و به شکل بهتری عزاداری کنند و از هیئت های عزاداری پذیرایی کنند.

حسینیهحسینیه۴حسینیه٢
  • علــی زارعــی