چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

مشخصات بلاگ
چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

۱ مطلب با موضوع «دیگر روستاها :: روستای وی» ثبت شده است

ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺩﺭﺟﻨﻮﺏ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ طبق ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1395 ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ١٠٠ﺧﺎﻧﻮﺍر و ۴٢.ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﺳﺖ .
 ﺷﻐﻞ ﺍﮐﺜﺮﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺮﻣﺎ،ﺳﯿﺮ،ﺑﺎﻗﻼ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ،ﭘﯿﺎﺯ،ﮔﺸﻨﯿﺰ،ﻧﺎﺭﻧﺞ،ﻟﯿﻤﻮ،ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ،ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .
 ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ 45 ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﻭ ﻃﻠﺒﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .
ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺼﯿﺮ ﻭ ﺳﺒﺪ ﻭ ... ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺗﺎﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﺗﺎﺟﺎﺳﮏ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﺪ ﺟﮕﯿﻦ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

منبع: ویکی پدیا

برای مشاهده وبلاگ دهیاری روستای وی کلیک کنید
  • علــی زارعــی