چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

مشخصات بلاگ
چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

برای مشاهده هر کدام از مطالب روی آن کلیک کنید


نگاهی به شهرستان بشاگــرد

معرفی روستای چوخــون

ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﻠﻤﮕﺮﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﻔﺒﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ – ﺟﺎﺳﮏ + ﻋﮑﺲ

١۶ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﭼﻨﺪ ﻏﺰﻝ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺠﯽ

ﻣﻌﺮﻓـــﯽ ﺭﻭﺳﺘــﺎﯼ ﻭﯼ

" ﻣﺮﺛﯿﻪ " ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼﻮﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ

ﻧﯿﺎﯾﺶ / ﻣﺎﻩ ﻣﻬــــﺮ

شعر زیبای شاعر بشکردی

این بشاگرد که میگن مگه کجاست؟؟+عکس

اعتقادات و باورهای مردم بشاگرد

شعری زیبا تقدیم به تمام اهونی ها

بشکـــــردی بلدی؟؟

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﯽ - ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ

 ای انسان دنیا فقط برای تو نیست

یار ﺍُﯼ بو ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩِﺭ ﺍﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﺎﺭ ﮐِﺴﻮ

ضرب المثلهای بشکـــــردی/آب

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺸﮑﺮﺩﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺸﮑﺮﺩﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼﻮﺧﻮﻥ

ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺪ ﺟﮕﯿﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﻢ

ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ

ﺳﺪ ﺟﮕﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ؟؟

ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ، ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ

ﭼﺎﻗﻮﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﺸﺎﮔـــــﺮﺩ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﯿﺴﺖ ..

ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﺣﯿﺪﺭ

ﮔﻔﺘـــــﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾـــــﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﺣﯿﺪﺭ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﺣﯿﺪﺭ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﯼ ﺑﺸﺎﮔــــﺮﺩ

ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﺑﺸﮑـــــﺮﺩﯼ ﻫﺎ

ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔـــــﺮﺩ

ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺍﺯ ﺑﺸﺎﮔـــــﺮﺩ

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ

ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺮ ﺩﺍﯾﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ ‏) ﺑﻮﺩ؟

داستان ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻌﺎﻭﯾﺔ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻼﻓﺖ

ﺑﺸـﺎﮔــــــﺮد

ﺍﻧﺪﺭ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔـــﺮﺩ

ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﮔﻨﺞ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼﻮﺧــــﻮﻥ

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ، ﮐﻮﭺ ﻭ ﮐﭙﺮ

‏« ﮔﺰ ﺭﻭﻏﻦ ‏» ﺩﺭﺧﺘﭽﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‏« ﻃﻼﯼ ﭼﺮﺏ ‏» ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔــــﺮﺩ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ

ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺎﮔـــــﺮﺩ

ﺍﺯ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ

ﭘﯿﺎﻣــــﮏ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾـــــﺮ

ﻧﯿﺎﯾﺶ / ﻣﺎﻩ ﻣﻬـــــﺮ

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼﻮﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ

زندگـــــی

اقلیم بشاگـــــرد

ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ‏« ﺟﮑﺪﺍﻥ ‏» 7 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ + ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

زندگـــــی

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺘﺎﺏ ‏« ﺳﮓ ﻭﻟﮕﺮﺩ ‏» ﺍﺛﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ

 پایان انتظار چندین ساله؟؟؟

ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ برخی ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ

مگســـی را کشتـــم

 آسفالت جاده های روستایی بشاگرد صد سال طول میکشد!!

مراسم کردی چهاردهی

جدال عقل و عشق

شعری از سهراب سپهری

وجه تسمیه برخی روستاهای بشاگرد (قسمت دوم)

عکس نماز جماعت روستای چوخون

برگزاری کلاسهای کنکور در خوابگاه امام حسن مجتبی جکدان

ازدواج آهو خانم و آقا خره

ایران عزیزم تسلیت

عکسی به یاد ماندنی

عکسهای زیبا از طبیعت بشاگرد

اعزام داوطلبانه میهن دوستان به مناطق زلزله زده

عکسی خاطره انگیز و قدیمی از بچه های چوخون

چوخونِ من تسلیت

عشق چیست؟؟ (شعری از خودم)

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ

ﮐﺪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﺯﻝ ﺑﻨﺪ

ﮐﺪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﺣﻤﯿﺪ ﻫﯿﺮﺍﺩ


به زودی تمامی عناوین مطالب وبلاگ قرار داده میشوند

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی