چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

نیایش/ماه مهر

ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ ! ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍم، دﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥْ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ . ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺪﺩ ﺟﻮﯾﻢ؛ ﯾﺎﺭﯼ ﻃﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻧﮕﺬﺍﺭﯼ؛ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﭼﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ !!

اﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﺳﺖ، ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﻭّﺝ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .

ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ، ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ، ﺳﺨﯽ .

یارﯼ ﺍﻡ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﺟﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ .

ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ، ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺎﺭﻡ، ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺿﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺕ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺎﻟﻢ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ، ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺑﯽ ﮐﺮﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﻏﺎﺯِ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﻏﺎﺯﯼ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻥ .

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻭ ﮐﺮﻣﺖ، ﯾﺎ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﯿﻦ !

  • علــی زارعــی

پیامک عید غدیر

ﻋﻴﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻳﻦ . ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﻭﺻﺎﻳﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺮ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩ

ــــــــــــــــــــــ

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﭼﺮﺍﻏﮑﻲ ﺯ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﺴﺖ / ﻣﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﭼﮑﻲ ﺯ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻋﻠﻴﺴﺖ

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮﺍﺕ / ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻋﻠﻴﺴﺖ

ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ

ـــــــــــــــــــــــ

ﻧﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺣﻴﺪﺭ ﺩﺍﺭﺩ / ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻓﻀﺎﺋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮ ﺩﺍﺭﺩ

ﻫﻤﺘﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭﺍﻟﻠﻪ / ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﮔﺮ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﺮﮎ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ

ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ

ــــــــــــــــــــــ

ﻋﻠﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺖ

ﻋﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﺖ

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﻻﻳﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ

ﭼﻪ ﻋﻴﺪﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮ ﺍﺳﺖ؟

ـــــــــــــــــــــ

ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ

ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺠﻴﺪﻧﺪ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ

ﻋﻴﺪﺗــﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ

ــــــــــــــــــــ

برای مشاهده پیامکهای بیشتر کلیک کنید

  • علــی زارعــی

امروز سه شنبه ۱۴شهریور ماه در حالی این مطلب رو با عنوان بزرگترین مشکل روستا مینویسم که خودم هنوز به جوابش فکر نکردم

از بس مشکلات و کارهای نیمه کاره زیاده توی روستا که وقتی یه نفر از خود همین روستا بیاد  بشینه منطقی فکر کنه مشکلات رو بررسی کنه میبینه نمیشه مشکلات روستا رو اولویت بندی کرد چون همه مشکلات روستا مهم و بزرگند و باید برای حل اونها راه حل های اساسی پیدا کرد

ماشاالله یکی دو تا هم که نیستند

توی این مطلب فقط چند تا که مربوط به همه اهالی روستا هستند رو مورد بررسی قرار میدیم

البته امیدوارم به کسی بر نخوره


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

  • علــی زارعــی