چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

مشخصات بلاگ
چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

اعتقادات و باورهای مردم بشاگرد

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۲۲ ق.ظ

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺳﺘﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ ‏( ﻉ ‏) ﻭ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻭﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯾﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ .

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﺎﻡ ﺩﻫﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻐﻠﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺎﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﻘﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺼﻤﻢ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ ‏) ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ‏( ﻉ ‏) ﻣﺸﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ،ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻮﻟﺪﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .

ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ در بیشتر روستاها ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در چند روستا هم زودتر از هفتم.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ .

ﺩﺭﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺍﻋﯿﺎﺩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﯿﺎﺩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﻋﻤﻖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .

ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺸﻘﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮﺩ .


ﺧﻼﺻـــــﻪ اینکه

.............

........

......

....

...

..


بشاﮔﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ .... ﺣﺲ ﮐﺮﺩ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی